Automation and Engineering
Aktualizované
2.1.2023
© EMAC s.r.o. 2010-2023
EMAC s.r.o. si Vám dovoľuje predstaviť ponuku produktov a služieb v oblasti priemyselnej automatizácie. Naša ponuka je založená
na niekoľkoročných skúsenostiach z pôsobenia v tejto oblasti a na trvalom budovaní vzťahov s našimi zákazníkmi a dodávateľmi.

Naším hlavným zameraním sú zákaznícke projekty, dodávky využívajúce produkty našich partnerov a naše technické znalosti týchto produktov.
Pre pre výrobné linky zabezpečujeme dodávky všetkých potrebných elektrotechnických náhradných dielov.

Ponuka produktov obsahuje všetko potrebné pre zabezpečenie automatizovanej výroby vo Vašej firme:
• riadený pohyb a manipulácia s polotovarmi a výrobkami,
kamerové systémy pre vizuálnu kontrolu a riadenie výrobného procesu,
• bezkontaktné a kontaktné merania pre zabezpečenie kvality,
• senzory pre detekciu predmetov a meracie senzory,
• elektrotechnické komponenty pre výrobné linky,
• R&D, výstavba a úprava výrobných liniek podľa požiadaviek zákazníka.

Ponuka je určená predovšetkým pre pracovníkov zodpovedných za jednu z nasledujúcich oblastí:
• výroba polotovarov a finálnych výrobkov,
• údržba strojov a zariadení,
kontrola kvality vo výrobnom procese,
• konštrukcia - návrh nových výrobných liniek a úprava súčasných.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami,
pracovníci EMAC s.r.o.
Welcome - unlogged!